Een eigen onderneming in vijf dagen

Papenburg (D) – Een eigen onderneming opzetten en vermarkten in de grensregio: Dat was de uitdaging waarvoor Nederlandse en Duitse scholieren gezamenlijk stonden tijdens de projectweek “Succesvol in de grensregio”. Tijdens een vijfdaagse workshop hadden zij een fictieve firma opgezet. Daarbij lag de focus op het zogenaamde “vermarktingsconcept”, met andere woorden, hoe zij hun firma aan de man wilden brengen.

60 scholieren van het Alfa-college Groningen, de BBS Papenburg en de BBS Lingen namen deel aan de projectweek die plaatsvond in de HÖB Papenburg. Vanaf begin af aan werd in gemengde projectgroepen gewerkt. “Wij wilden direct voor zorgen dat er inhoudelijk contact was tussen de scholieren van de drie verschillende scholen. De communicatie tussen de scholieren liep goed, in de groepen werd afwisselend Nederlands, Duits en Engels gesproken. De resultaten die daaruit voortgekomen zijn kunnen indrukwekkend worden genoemd”, aldus begeleidend docent Jaap Woltjer van het Alfa-college Groningen.

Aan het einde van de week presenteerden de scholieren hun resultaten tijdens een publiek toegankelijke presentatie waarbij medescholieren de gelegenheid kregen om feedback te geven. “Ook dat hoort bij het leerproces” meent Bengt Kruse (aanspreekpunt onderwijs van de HÖB). De werkgroepen presenteerden soms zeer gedetailleerde bedrijfsconcepten en over het geheel genomen waren de reacties vanuit de jury en het publiek positief. De gepresenteerde concepten waren zeer divers. Deze varieerden van de ontwikkeling van een shuttlebussysteem voor het grensgebied en avontuurlijke vakanties op boerderijen tot de verkoop van elektrische voertuigen.

“De scholieren hebben echt goed nagedacht over wat wel en wat niet in de grensregio kan functioneren als bedrijf. Daar waren wij erg blij mee”, aldus Jaap Woltjer. Bij bijna elke groep ging het uitwerken van het concept zover dat er zelfs financieringsplannen werden gepresenteerd. “Er waren tijdens dit project veel uitdagingen voor de studenten”, zo vervolgt Bengt Kruse. “Dat komt onder andere doordat de scholieren in aanraking komen met verschillende culturen en markperspectieven van elkaar. Daarbij was het noodzakelijk om economische, demografische en sociaal-culturele omstandigheden het hoofd te bieden.”

Jaap Woltjer benadrukt daarbij dat de week geheel lag in de lijn van het eerde verrichte werk op het gebied van grensoverschrijdend onderwijs. “Wij hopen dat hiermee de stap naar de arbeidsmarkt van de buren makkelijker wordt gemaakt.”

Het project “Succesvol in de grensregio” is een bouwsteen van Koepelproject Arbeidsmarkt Noord die met talrijke partners uit de grensregio samenwerkt aan één gemeenschappelijke onderwijs- en arbeidsmarktregio tussen Nederland en Duitsland. Lead-partner van Arbeidsmarkt Noord is de Eems Dollard Regio (EDR). Het project wordt mogelijk gemaakt door EU-middelen uit het INTERREG V A-programma “Deutschland-Nederland” (www.deutschland-nederland.eu).

Nieuwsbrief
© EDR.eu 2024