Eems Dollard Regio voor de toekomst gewapend

Ilona Heijen en Marco Stüber (MCON)

LEEK – De toekomst van de grensoverschrijdende samenwerking stond centraal tijdens de 43e raadsvergadering van de Eems Dollard Regio (EDR). Voor een 80-tal raadsleden die bijeengekomen waren op het Landgoed Nienoord in Leek, benadrukte EDR-voorzitter Matthias Groote: “Juist in tijden van de Brexit-discussie moet duidelijk gemaakt worden dat Europa niet het probleem is, maar juist de oplossing. Voor ons is de opdracht om dat ook te communiceren in onze regio richting de gemeenten. Het kader voor de vormgeving van het komende INTERREG-subsidieprogramma van de EU wordt binnenkort vastgesteld. Het is daarom belangrijk dat wij de burger informeren over het grote belang van dit programma. Wij in het noordelijke grensgebied hebben namelijk zeer veel aan dit programma te danken.”

Hoe de toekomst van de Nederlands-Duitse samenwerking in het gebied van de Eems Dollard Regio er uit kan zien, verduidelijkte hoofd INTERREG/EDR Ilona Heijen samen met Marco Stüber van het adviseringsbureau MCON uit Oldenburg. MCON is aangewezen om de “Strategie No(o)rd 2020+” uit te werken. Deze strategie behelst de thematische speerpunten voor de toekomstige samenwerking in de noordelijke grensregio tot en met het jaar 2027. Eén van de genoemde speerpunten omvat de verdere versterking van het concurrerend vermogen en het economische profiel van de regio. Dit moet onder meer worden omgezet door middel van geleidelijke digitalisering, maar ook door een actief opgezette transformatie van het energiesysteem, waarbij grensoverschrijdende energievoorziening mogelijk moet worden. Klimaatbescherming speelt verder een belangrijke rol: “Het is daarbij belangrijk dat er grensoverschrijdende afstemming en vormgeving plaatsvindt”, benadrukte Marco Stüber. Gezamenlijk ontwikkelde oplossingen worden ook gevraagd voor het zorgvuldig omgaan met natuurlijke hulpbronnen. Belangrijk thema blijft ook de onderwijs en arbeidsmarkt. De EDR en haar partners zetten zich wederom tot doel om een gemeenschappelijke, grensoverschrijdende onderwijs- en arbeidsmarkt te creëren. Door de positionering van het Noorden als grensoverschrijdende innovatieregio moeten kleine en middelgrote bedrijven (MKB) versterkt worden. Ook een van de kernuitdagingen voor de EDR speelt opnieuw een belangrijke rol in de strategie. “Wij willen de grensoverschrijdende integratie van de bevolking blijven stimuleren en versnellen. In deze tijd, waarin in toenemende mate nationale interesses op de voorgrond staan, hebben wij “advocaten vóór Europa” nodig”, zo benadrukt Ilona Heijen. “In eerste instantie moeten wij ons daarvoor richten op de burgerbevolking”. Als verdere uitdaging voor de noordelijke grensregio wordt de huidige demografische verandering genoemd. “Grensoverschrijdende oplossingen moeten hier worden gevonden – vooral omdat de verandering zeer veelzijdig is en we op zeer uiteenlopende gebieden moeten handelen”, aldus Heijen. Maar deze verandering heeft niet alleen toekomstige gevolgen, zo benadrukt de directeur van de EDR, Karel Groen. “Aan Nederlandse zijde van onze grensregio zien wij op dit moment, dat er structurele veranderingen zijn. Steeds meer kleine gemeenten worden samengevoegd. Zo ontstaan, relatief grote gemeenten om zo toekomstig ook de handelingszekerheid te waarborgen.” Een goed voorbeeld hiervan is de gemeente Leek, die voor de 43e EDR-raadsvergadering gastheer is. Toekomstig fuseert deze gemeente met de gemeenten Grootegast, Marum en Zuidhorn tot de nieuwe gemeente Westerkwartier.

In het kader van de raadsvergadering stonden ook nog personele wijzigingen op de agenda. Adriaan Hoogendoorn werd unaniem gekozen als bestuurslid van de Eems Dollard Regio. De 60-jarige Hoogendoorn is burgemeester van de nieuwe gemeente Midden-Groningen.

Er waren geen verrassingen tijdens de besprekingen van de begroting van EDR voor 2019. De raadsleden hebben het ontwerp zonder bezwaren goedgekeurd.

Traditiegetrouw werd ook de EDR-grensprijs tijdens de decemberzitting uitgereikt. Deze prijs, waaraan €500,- is verbonden, wordt uitgereikt aan grensoverschrijdende samenwerkingen en initiatieven, die in het bijzonder worden uitgevoerd met medewerking van vrijwilligers. Dit jaar werd de prijs uitgereikt aan de stichting “Het Tuinpad Op / In Nachbars Garten” evenals het project “B-R(H)APSODIE – (B-RAP)”.

EDR-raad in het Landgoed Nienoord.

EDR-voorzitter Matthias Groote (links)

Karel Groen (links)

 

Nieuwsbrief
© EDR.eu 2024