EDR stelt koers voor toekomstige grensoverschrijdende samenwerking vast

Nieuwe leden Dagelijks Bestuur gekozen tijdens 44e EDR-raadsvergadering in Museumsdorf Cloppenburg

Bestuursleden van de EDR in het Museumsdorf Cloppenburg

CLOPPENBURG – “Grensoverschrijdende activiteiten en projecten kunnen onze regio helpen om de uitdagingen van de toekomst het hoofd te bieden”, benadrukte Bert Bouwmeester in zijn toespraak aan de leden van de Raad van de Eems Dollard Regio (EDR). Dat deed hij tijdens de 44e EDR-raadsvergadering in Cloppenburg. Bouwmeester, plaatsvervangend voorzitter van de EDR en burgemeester van Coevorden, noemde energie en klimaat, taal en cultuur, de arbeidsmarkt en onderwijs als belangrijke thema’s om samen mee aan de slag te gaan. Zorg en gezondheid zijn ook thema’s waarbij door grensoverschrijdende samenwerking veel mogelijkheden ontstaan. “Er zijn al veel mooie samenwerkingsverbanden en initiatieven. Daar moeten we op voortbouwen”, aldus Bouwmeester.

Nieuwe leden Dagelijks Bestuur
De plaatsvervangend EDR-voorzitter verwelkomde drie nieuwe leden in het Dagelijks Bestuur van de EDR. Jaap Velema (burgemeester Gemeente Westerwolde), Cora-Yfke Sikkema (burgemeester Gemeente Oldambt) en Raymond Wanders (wethouder Gemeente Emmen) werden unaniem gekozen door de EDR-Raad. De verkiezingen waren nodig, omdat de gemeentelijke herindelingen en gemeentelijke verkiezingen in Nederland tot veranderingen in de lokale politiek en dus ook tot veranderingen in het Dagelijks Bestuur van de EDR hebben geleid.

Strategie No(o)rd 2020+
Tijdens de vergadering van de EDR-Raad werd ook de gedrukte versie van de Strategie No(o)rd 2020+ voor het eerst gepresenteerd (DOWNLOAD). Alle aanwezigen kregen daarvan een exemplaar overhandigd. Naast de strategie bevat de publicatie talrijke nieuwe infographics. In de strategie worden de regionaal-politieke uitdagingen en speerpunten voor het noordelijke grensgebied vanaf het jaar 2020 uiteengezet. In 2020 begint een nieuwe EU-subsidieperiode. De Strategie No(o)rd 2020+ werd in februari bij een bijeenkomst in Leer al met de EDR-leden en stakeholders uit de regio besproken.
Ilona Heijen, hoofd INTERREG/EDR, over de Strategie No(o)rd 2020+: “We moeten het zelfvertrouwen van onze regio laten zien. Beslissingen over de toekomst van de grensoverschrijdende samenwerking worden niet alleen in Brussel genomen. We hebben hier specifieke sterke punten, die onze Nederlands-Duitse samenwerking succesvol hebben gemaakt. We kunnen en zullen op die sterke punten voortbouwen.” Heijen bracht ook verslag uit over de huidige stand van zaken van het INTERREG-programma en over de voortgang van verschillende projecten. In de huidige subsidieperiode, die in 2014 van start ging, zijn in het gebied van de Eems-Dollard-regio 32 projecten gerealiseerd en gesubsidieerd binnen het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland. Het totale investeringsvolume bedraagt 71,4 miljoen euro, waarvan 34,3 miljoen euro vanuit het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland beschikbaar is gesteld vanuit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling beschikbaar is gesteld. Daarnaast zijn er tot nu toe meer dan 250 kleinere projecten, zoals schooluitwisselingen, gerealiseerd vanuit het kaderprogramma Net(z)werk+.

Museumsdorf Cloppenburg
Aan het begin van de raadsvergadering verwelkomde Johann Wimberg, Landrat van de Landkreis Cloppenburg en lid van het Dagelijks Bestuur, de ongeveer tachtig aanwezigen in het Museumsdorf Cloppenburg. Museumdirecteur Dr. Julia Schulte to Bühne vertelde vervolgens over de Nederlands-Duitse geschiedenis van het museumdorp. De leden van de EDR-Raad waren onder de indruk van de manier waarop de culturele en agrarische geschiedenis van de grensregio in een van de oudste openluchtmusea van Duitsland tentoongesteld wordt.

Nieuwsbrief
© EDR.eu 2024