Duitsland verklaart Nederland grotendeels tot risicogebied

Duitsland heeft Nederland, met uitzondering van de provincies Limburg en Zeeland, op 2 oktober jl. tot risicogebied verklaard. Dit houdt concreet in dat er, vanwege het toenemende aantal coronabesmettingen, voor bepaalde gebieden in Nederland een negatief reisadvies geldt.

Aan weerszijden van de grens moet men afstand houden en voorzichtig zijn. Niet-essentiële reizen worden dringend afgeraden. Hieronder vallen toeristische reizen en bezoekjes aan winkels en horecagelegenheden.

In Duitsland moeten personen, die vanuit Nederland het land binnenkomen, in principe 14 dagen in zelfquarantaine – dit geldt niet voor personen uit de provincies Limburg en Zeeland. De details van de uitvoering en de uitzonderingen op de quarantaineregeling worden door de afzonderlijke deelstaten bepaald. In Niedersachsen zijn deze regelingen vastgelegd in de “Niedersächsische Corona-Verordnung“, op dit moment is de verordening van 25 september 2020 van kracht.

In principe geldt dat personen die na een verblijf in een risicogebied, waaronder de provincies Groningen en Drenthe, naar de deelstaat Niedersachsen reizen, verplicht zijn om 14 dagen in thuisquarantaine te gaan. Ook moeten zij onmiddellijk contact opnemen met het bevoegde “Gesundheidsamt” (de Duitse GGD) en melden dat zij in een risicogebied zijn geweest. Overtredingen van deze quarantaineregels kunnen worden bestraft met een boete van maximaal 25 000 euro.

Een uitzondering hierop vormen personen die geen symptomen van de ziekte vertonen en met een negatieve coronatest kunnen aantonen dat zij niet besmet zijn met het virus SARS CoV-2. Zij vallen dan ook niet onder deze meldingsplicht. Een negatieve coronatest, die voor vertrek naar Duitsland is afgenomen, mag niet ouder dan 48 uur zijn.

Reizigers die uit een risicogebied naar de deelstaat Niedersachsen zijn gereisd en geen negatieve coronatest kunnen overhandigen vallen onder de quarantaine – en meldingsplicht.

Personen die geen symptomen van de ziekte vertonen en minder dan 48 uur in het buitenland zijn geweest of “naar de deelstaat Niedersachsen reizen om een urgente, in het bijzonder persoonlijke of gezondheids-gerelateerde reden of om wettelijk bindende afspraken na te komen”, vallen niet onder de quarantaineplicht.

Grenspendelaars die vanuit Duitsland naar Nederland pendelen, verblijven meestal minder dan 48 uur in het buurland. De actuele Corona-verordening in de deelstaat Niedersachsen is t/m 8 oktober a.s. van kracht. Het valt nog te bezien of er voor die tijd al afspraken worden gemaakt over de situatie van de grensarbeiders die van Nederland naar Duitsland pendelen. We verwachten op korte termijn specifieke regelgeving voor grenspendelaars.

Voor meer informatie kunt u hier bij het GrensInfoPunt Eems Dollard Regio terecht.

Nieuwsbrief
© EDR.eu 2024