Duitsers en Nederlanders willen gezamenlijk de Wunderline realiseren

Afgelopen vrijdag verzamelden lokale en regionale verantwoordelijken voor de Wunderline zich tijdens een bijeenkomst in het Duitse Apen. Daar spraken zij over de geplande stappen om de treinverbinding tussen Groningen en Bremen te realiseren, over de ontwikkeling en verbetering van “deur-tot-deur”-mobiliteit en het intensiveren van de grensoverschrijdende samenwerking. De aanwezige overheidsvertegenwoordigers benadrukten de grote betekenis van de Wunderline als katalysator voor de sociaaleconomische ontwikkeling in de noordelijke grensregio’s.

In iets meer dan twee uur van Groningen naar Bremen met de trein – dat is het doel van de Wunderline. Deze kwaliteitsverbetering moet de economie, de arbeidsmarkt en levenskwaliteit in de noordelijke grensregio’s van Nederland en Duitsland een sterke impuls geven. De stuurgroep Wunderline identificeerde eind februari welke stappen nog nodig zijn om deze snelle treinverbinding te realiseren.

Goed openbaar vervoer is een eis voor de sociaaleconomische ontwikkeling van de regio. Naast goede lokale aansluitingen van vervoer is ook de wederzijdse erkenning van diploma’s en certificaten onmisbaar voor grensoverschrijdend werken. Vandaar dat het project Wunderline bestaat uit een totaalpakket van drie onderdelen: een snelle treinverbinding, de verbetering van de reistijd van “deur-tot-deur” en de ondersteuning van verschillende initiatieven op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking. Het doel is om eind 2018 het voorgestelde totaalpakket te ondertekenen.

Totaalpakket is belangrijk

Matthias Huber (burgemeester van Apen) heette zijn collega’s uit de regio hartelijk welkom. Hij onderstreepte de betekenis van de Wunderline en het belang van de verbinding als impuls voor de regio. Namens het Niedersächsische Ministerie van Economische Zaken en Verkeer benadrukte dr. Wilk: “Het bijzondere van dit project is dat het niet zuiver verkeerstechnisch van aard is, maar dat het ook de grensregio’s grensoverschrijdend verbindt. Tijdens de bijeenkomst werden er meer voordelen toegelicht. Met de komst van de Wunderline wordt namelijk het grensoverschrijdend “deur-tot-deur” reizen met het openbaar vervoer duidelijk verbeterd. Gelijktijdig draagt de samenwerking eraan bij om het grensoverschrijdend werken aan beide zijden van de grens makkelijker te maken. In dit verband worden bestaande samenwerkingsverbanden in de regio geanalyseerd en worden nieuwe initiatieven in zowel regionaal als internationaal verband actief ondersteund.

Positief over mogelijke bouwfases van de Wunderline

De aanwezige topvertegenwoordiger reageerden positief op de voorgestelde realiseringsstappen waarmee al vanaf 2024 een eerste substantiële reistijdverkorting gerealiseerd kan worden. Voor de eerste bouwfase zijn verschillende infrastructuurmaatregelen noodzakelijk, bijvoorbeeld de aanleg van een dubbel spoor op enige spoorwegen, het ombouwen van bestaande platforms en het aanpassen van signaleringssystemen. Na 2024 zou de reistijd tussen Groningen en Bremen vervolgens moeten worden verkort tot iets meer dan twee uur, aanvankelijk met een korte tussenstop in Leer. Deze tussenstop in Leer zou in de toekomst dan weer verdwijnen. Van de geplande maatregelen tussen Groningen en Bremen profiteren ook andere verbindingen in de regio, zoals de verbinding Leer-Emden en Leer-Meppen. Ook bij deze verbindingen wordt gerekend op een aanzienlijk kortere reistijd.

Goede “deur-tot-deur” verbinding

Ook de voorgenomen maatregelen ter verbetering van de “deur-tot-deur” (of aansluitmobiliteit) worden positief ontvangen: in de komende maanden wordt voor aal haltes langs de route geïnventariseerd welke maatregelen lokaal nodig zijn om een goede aansluiting met de Wunderline te bewerkstelligen. Zoals burgemeester Huber het zei: “Graag wil ik een hub naar Nederlands model realiseren. De eerste gesprekken daarvoor vinden nu plaats.”

Nieuwsbrief
© EDR.eu 2024