Drie nieuwe projecten met grote impact voor de grensregio

DRILAND – Drie projecten in het gebied van de Eems Dollard Regio hebben groen licht gekregen tijdens de stuurgroepvergadering van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland in Driland. Het gaat om de projecten Wadden-Agenda 2.0, Arbeidsmarkt Noord en Ohne Grenzen.

Wadden-Agenda 2.0
Een van de goedgekeurde projecten is ‘Wadden-Agenda 2.0’, een voortzetting van het eerder uitgevoerde project ‘Wadden-Agenda’. In beide projecten werken Nederlandse en Duitse partners samen om een stevige basis te leggen voor milieuvriendelijk en duurzaam toerisme ter bescherming van het ecosysteem van de Waddenzee. De strategische basis voor ‘Wadden-Agenda 2.0’ wordt gevormd door de strategie ‘Nachhaltiger Tourismus in der Destination Weltnaturerbe Wattenmeer’. “Met acht innovatieve maatregelen sluit het vervolgproject naadloos aan op het succesvolle ‘Wadden-Agenda’. Langs deze weg bereiken wij het volgende kwaliteitsniveau in de grensoverschrijdende Waddenzee-samenwerking”, aldus hoofd INTERREG-EDR Ilona Heijen. Lead partner en hoofdverantwoordelijke voor het project is Ostfriesland Tourismus GmbH. Het gezamenlijke investeringsbedrag van het project bedraagt rond de 1,7 miljoen euro.

Arbeidsmarkt Noord
Met de goedkeuring van het project ‘Arbeidsmarkt Noord’ wordt ook een eerder uitgevoerd project voortgezet. Opnieuw staat de ontwikkeling van een grensoverschrijdende onderwijs- en arbeidsmarkt centraal. Net zoals in het voorgaande project wordt opnieuw gewerkt met meerdere bouwstenen die samenwerken op en aan verschillende thema’s. “Met het ‘Arbeidsmarkt Noord’-project hebben wij al veel bereikt en een netwerk op weg geholpen, dat grensoverschrijdend hindernissen kan wegnemen en voor veel mensen nieuwe kansen creëert op de onderwijs- en arbeidsmarkt”, zo vervolgt Ilona Heijen. Wederom nemen talrijke partijen uit onderwijs- en arbeidsmarktbereik uit de grensregio deel aan het project. Lead partner van het project is de Eems Dollard Regio (EDR). Het gezamenlijke investeringsvolume bedraagt rond de 4,3 miljoen euro.

Ohne Grenzen
Het derde project dat werd goedgekeurd door de stuurgroep is ‘Ohne Grenzen’. Centraal binnen dit project staat de verbetering van grensoverschrijdende mediacommunicatie. In dit verband worden met regelmaat Duits-Nederlandse tv-uitzendingen geproduceerd die uitgezonden worden op de zenders van RTV Drenthe en ev1.tv. Ook worden deze beschikbaar gesteld op hun websites. In de uitzendingen worden verschillende thema’s vanuit Duits-Nederlandse context belicht. Deze thema’s worden uitgediept door een grensoverschrijdende redactie die in het kader van dit project wordt opgezet. Door hen wordt ook nog een omvangrijk internetportaal opgezet. “Veel media berichten tot nu toe alleen over hun eigen geografische gebied of berichten alleen over wat er in hun eigen land gebeurt. Met dit project kunnen wij op veelomvattende wijze inwoners van het grensgebied grensoverschrijdend informeren en zo een mediale blik over de grens bewerkstelligen”, zo verklaart Heijen. Om een duurzame mediale infrastructuur op te zetten worden nadrukkelijk ook andere media-partners uit het grensgebied opgeroepen om deel te nemen aan het project. Ook in dit project is de lead partner de Eems Dollard Regio (EDR). Het gezamenlijke investeringsbedrag van het project bedraagt rond de € 450.000.

De omzetting van de goedgekeurde projecten geschiedt in het kader van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland. De projecten worden ondersteund met middelen vanuit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) alsmede de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen, het Niedersächsischen Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

De overhandiging van de subsidie voor de Wadden-Agenda 2.0 door minister Birgit Honé.

Nieuwsbrief
© EDR.eu 2024