Dicht bij de sterren met de EDR

51e Ledenvergadering van de Eems Dollard Regio (EDR) vond plaats bij ASTRON in Dwingeloo/ Onderwerp “Ondermijnende criminaliteit” genereerde veel belangstelling

De leden van de Eems Dollard Regio (EDR) werden donderdag getrakteerd op een gevarieerd programma tijdens de EDR Ledenvergadering in Dwingeloo (provincie Drenthe).

De bijeenkomst vond plaats bij ASTRON, het Nederlands Instituut voor Radioastronomie. Deelnemers kregen een inkijkje in het werk van het instituut. Daarnaast stond het onderwerp “Ondermijning” centraal.

Daarvoor was EDR-voorzitter Matthias Groote echter bezig met een ander actueel onderwerp – de verkiezingen in Nederland, waarbij de rechtse PVV de sterkste partij werd. “We kunnen niet gewoon weer overgaan tot de orde van de dag. Er is iets verschoven,” zegt Groote. Vooral omdat de verschuiving naar rechts niet alleen Nederland treft, maar ook andere Europese landen. Dit gaat hand in hand met een euro sceptische houding onder veel burgers: “Daarom moeten we nu het antwoord geven dat Europa niet het probleem is. Veel uitdagingen in Europa kunnen we alleen samen oplossen. Daarom is het belangrijk om Europa te promoten en de voordelen ervan te benadrukken – ook hier in onze regio.”

In dit verband wees Groote erop dat de Eems Dollard Regio een voorjaarsreceptie plant, die naar verwachting op 6 mei zal plaatsvinden. “We willen de dialoog over de grenzen heen voortzetten en verder netwerken. Dit is vooral belangrijk in de huidige situatie,” zei de EDR-voorzitter. “Want we hebben grensoverschrijdende vriendschappen meer dan ooit nodig. En die kunnen al op jonge leeftijd beginnen. Ik heb dit zelf als jongere ervaren tijdens een schooluitwisselingsprogramma met Uithuizen, dat een blijvende indruk op me heeft achtergelaten. Bij EDR hebben we mogelijkheden om zulke uitwisselingen te ondersteunen met het fonds voor kleine projecten.”

Groote ging ook nog een keer in op een onderwerp dat hem al bij eerdere Ledenvergaderingen bezighield: De infrastructuurmaatregelen in de grensregio. De voorzitter blijft worstelen met de “eeuwige kwestie van de snelweg E233”. Hij sprak een duidelijke verwachting uit: “In Nederland is het huiswerk met de uitbreiding allang gedaan. Het wordt tijd dat we het project ook aan de Duitse kant in gang zetten. We willen resultaten zien. Dat zulke projecten te lang duren, zorgt ook voor wrevel bij de kiezers.”

Ilona Heijen, hoofd Interreg/EDR, gaf vervolgens inzicht in de status van het Interreg VI financieringsprogramma Duitsland-Nederland:

Tot nu toe zijn in totaal twaalf projecten met een totaal investeringsvolume van 29 miljoen euro goedgekeurd. Hiervan is ongeveer 17,8 miljoen euro beschikbaar gesteld door het financieringsprogramma Interreg VI. “Het project ‘BiCoNet’ is nu goedgekeurd. Met een investeringsvolume van 6,9 miljoen euro is dit het grootste Interreg-project tot nu toe in het huidige Interreg-programma”, legt Ilona Heijen uit. De hoofdpartner, de Hogeschool Osnabrück met het Instituut voor Duale Opleidingen op de campus in Lingen, onderzoekt samen met andere partners (waaronder de Hanzehogeschool Groningen) hoe de duurzaamheidsoriëntatie van MKB-bedrijfsmodellen kan worden verbeterd door het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI).

Na haar presentatie nam EDR-voorzitter Matthias Groote afscheid van Ilona Heijen als hoofd Interreg/EDR. Na vijf jaar in deze functie zal ze in het nieuwe jaar verhuizen naar het Bureau voor Regionale Ontwikkeling Weser-Ems in Oldenburg.

Dit werd gevolgd door een onderwerp dat van groot belang is voor EDR-leden, zoals bleek uit de vele vragen op de Ledenvergadering.

Wouter van Ginkel van het Regionaal Informatie en Expertisecentrum Noord-Nederland (RIEC) en Merel Schippers, projectleider van het initiatief “Regionale aanpak ondermijning” ter bestrijding van de georganiseerde misdaad, gaven uitleg over “Ondermijning”. Hiervoor bestaat nog geen geschikte Duitse term. Van Ginkel suggereerde “Untergrabungskriminalität”. Een heel toepasselijke term, want in dit deel van de misdaad worden legale sociale structuren “ondermijnd” door illegale intriges. Dit omvat delen van de georganiseerde misdaad – maar gaat verder dan dat. Volgens de experts zijn deze structuren ook te vinden in de noordelijke grensregio. Het netwerk strekt zich uit over de grens.

Wouter van Ginkel noemde de auto-industrie, de horeca, de uitzendbranche en de vastgoedsector als sectoren die getroffen zijn.

“Er zijn bepaalde overeenkomsten in deze sectoren. Ze zijn bijvoorbeeld vaak gekoppeld aan het gebruik van contant geld. Daarnaast wordt er vaak gewerkt in een ondoorzichtig werkveld, wat kan leiden tot fictieve omzet en klanten. Ook valt op dat vaak sectoren worden getroffen waarvoor geen speciale opleiding of speciale autorisatie nodig is.”

Merel Schippers lichtte vervolgens de regionale tegenmaatregelen toe die al zijn ingevoerd in de provincie Groningen – en worden uitgebreid naar de andere Nederlandse provincies en Duitsland.

Tot slot presenteerde EDR-directeur Karel Groen het EDR-bedrijfsplan voor 2024. Lidmaatschapsbijdragen blijven een belangrijke bron van inkomsten. Personeel blijft de hoogste kostenpost. “Dit is echter geen verrassing gezien de vele diensten die EDR levert. Ondanks de gestegen kosten, met name voor het onderhoud en de exploitatie van ons kantoorgebouw, denken we goed voorbereid te zijn op het nieuwe jaar”, benadrukt Groen.

Door afzeggingen op korte termijn wegens ziekte had de Ledenvergadering van EDR geen quorum. Het agendapunt ‘Verkiezing van de leden van het Bestuur’ kwam daarom te vervallen. De verkiezingen zullen naar een latere datum worden verschoven. De datum wordt binnenkort bekendgemaakt. Tot die tijd blijft het huidige Bestuur (voorheen het Dagelijks Bestuur) in functie.

Na de Ledenvergadering leerden de EDR-leden meer over het Instituut voor Radioastronomie tijdens een rondleiding. Ook kregen ze inzicht in het gebruik van de indrukwekkende radiotelescoop op het ASTRON-terrein. De telescoop werd in 1956 in gebruik genomen en was destijds de grootste ter wereld met een diameter van 25 meter.

In 1994 baarde hij opzien toen hij werd gebruikt om onbekende sterrenstelsels te ontdekken, die later de namen Dwingeloo 1 en Dwingeloo 2 kregen.

* Na een noodzakelijke wijziging van de statuten werd de vergadering van de EDR-Raad de vergadering van Ledenraad. Dit leidde ook tot een verandering in de naam van het EDR-Dagelijks Bestuur, dat werd omgedoopt tot het Bestuur.

De naamsverandering heeft geen inhoudelijke gevolgen. Alleen de namen veranderen. Er zijn geen veranderingen in de verantwoordelijkheden van de gremia.

Nieuwsbrief
© EDR.eu 2024