Deur staat open voor “Vroege Buurtaal!” in gemeente Westerwolde

Voor nu is Duits als vast vak in het basisonderwijs in de gemeente Westerwolde een brug te ver, aldus wethouder Wietze Potze (PvdA). Wel zijn er volgens hem kansen en mogelijkheden om buurtaal meer aandacht te geven met ondersteuning van de Eems Dollard Regio (EDR).

Westerwolde – Dat is de uitkomst van een bezoek aan de gemeente waarbij Lea Timmer en Peter Geerdink (projectmanagement “Vroege Buurtaal!”) van de Eems Dollard Regio (EDR) om tafel gingen met wethouder Wietze Potze. Aanleiding daarvoor was het artikel “Streep door Duits op basisscholen” dat verscheen in Dagblad van het Noorden op 9 maart.

Hierin is te lezen dat de wethouder, naar aanleiding van vragen vanuit de gemeenteraad, stelt dat Duits zeker belangrijk is in de grensregio, maar dat “de programma’s van de basisscholen die door de gemeente bestuurd worden al helemaal gevuld zijn”. “Het artikel noemt vooral nadelen voor de gemeente van het structureel aanbieden van Duits in het basisonderwijs. Daarom wilde ik graag ook de voordelen en mogelijkheden die buurtaal biedt, zeker in de grensregio, toelichten in een goed gesprek met de heer Potze”, aldus Peter Geerdink.

Het doel van het project “Vroege Buurtaal!” is om kinderen in de grensregio op jonge leeftijd, dus in het basisonderwijs, kennis te laten maken met de Duitse taal en cultuur, zo vult Lea Timmer haar collega aan. “Het is niet noodzakelijk dat Duits als vast vak gegeven wordt, maar het nastreven van meer aandacht voor buurtaal, bijvoorbeeld in de vorm van uitwisselingen en samenwerkingsverbanden tussen Nederlandse basisscholen en Duitse Grundschulen zou een mooie eerste stap zijn in de gemeente Westerwolde.”

Los van de mogelijke directe voordelen die kennis van de buurtaal met zich meebrengt vermeldt Lea Timmer dat het goed is voor jonge kinderen om in aanraking te komen met de Duitse cultuur. “Taal is een wezenlijk onderdeel van cultuur. Het in contact komen daarmee versterkt het inlevingsvermogen en daarmee ook de samenwerking, en dat is juist gewenst in deze regio waar wij ook afhankelijk zijn van onze buren.”

Wethouder Potze herkent zich hierin en ziet ook zeker de positieve aspecten van het aanbieden van buurtaal in een andere vorm dan als vast vak. “Daarom wil ik graag Lea en Peter introduceren bij onze basisscholen. Zo kunnen zij zelf de mogelijkheden van hun project toelichten aan de mensen die het in de praktijk moeten omzetten.” Potze is voorstander van duurzame initiatieven mits deze ook door de scholen zelf gedragen worden.

De gemeente Westerwolde is al langere tijd actief betrokken bij verschillende initiatieven die op dit moment vanuit de EDR lopen. Maar op het gebied van buurtaal liggen er nog genoeg mogelijkheden voor zowel de EDR als de gemeente om de bestaande samenwerking te intensiveren. En daarmee staat de deur open voor “Vroege Buurtaal!”.

* Het project “Vroege Buurtaal!” is onderdeel van het Koepelproject Arbeidsmarkt Noord en wordt met ondersteuning van de Eems Dollard Regio in het kader van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland gefinancierd met middelen uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Niedersächsisches Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung alsmede de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân.

Nieuwsbrief
© EDR.eu 2024