CV Boost gaat de tweede ronde in: geschoolde werknemers en bedrijven profiteren van grensoverschrijdende kwalificatie

Marisa Baun

Het tekort aan geschoolde arbeidskrachten is ook een grote zorg voor de bedrijven in de Eems-Dollard-Regio. Na hun afstuderen verhuizen veel jonge talenten naar de grote steden.

Het project “CV Boost” wil deze ontwikkeling tegengaan.

De nieuwe editie van het initiatief, dat in de eerste projectfase deel uitmaakte van het Interreg-project “Arbeidsmarkt Noord”, gaat in februari van start.

De organisatoren zijn dit keer bijeengekomen bij het kantoor van de Eems Dollard Regio (EDR) in Bad Nieuweschans om toekomstige activiteiten en procedures te plannen. Het doel blijft om gemotiveerde jonge professionals en ook terugkerende leraren in de regio te houden. In het project “CV Boost” verkrijgen de deelnemers gerichte aanvullende kwalificaties om goed voorbereid te zijn op een carrièrestart in het buurland.

Seminars, workshops, mini-stages en feedbacksessies bereiden hen maximaal voor op toetreding tot de regionale arbeidsmarkt. In totaal omvat het programma “CV Boost” tachtig uur. “Die ook echt de moeite waard zijn, zoals onze eerste editie reeds liet zien”, zegt organisator Gert Jan van ’t Land van de gemeente Oldambt.

Dit komt omdat de “CV Boost” modules ook de onderwerpen behandelen die helpen bij het zoeken naar werk in het buurland.

Er worden onder andere praktische en juridische aspecten van grensoverschrijdend werk besproken. Daarnaast is er coaching voor sollicitatiegesprekken aan de andere kant van de grens.

Er zijn ook microstages bij Nederlandse en Duitse bedrijven gepland.

Daarnaast worden onderwerpen als het schrijven van CV’s of carrièreplanning behandeld. Seminars ronden het gevarieerde programma af.

“In tegenstelling tot de eerste projectfase willen we ons nu richten op jonge professionals. Hun vaardigheden moeten het uitgangspunt zijn. Via deze basis kunnen we mensen in contact brengen met geschikte bedrijven”, legt organisator Maud Diemer van het sociaal-maatschappelijk expertisecentrum “CMO Stamm” uit.

De lessen worden in het Engels gegeven. Daarom is een goede kennis van het Engels belangrijk voor de deelnemers.

Bovendien is “CV Boost” gericht op mensen met een universitair diploma of een vergelijkbaar kwalificatieniveau.

De tweede editie van het project richt zich ook op een andere doelgroep: de zogenaamde “stille reserve”. Dit zijn werknemers die in de officiële statistieken niet als werkend of werkloos voorkomen – maar die onder bepaalde voorwaarden weer aan het werk zouden kunnen gaan. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die zich niet als werkloze laten inschrijven omdat ze geen recht hebben op een werkloosheidsuitkering of niet verwachten door het arbeidsbureau te worden geplaatst.

Met een aanvullende kwalificatie in “CV Boost” zouden zij echter waardevol kunnen zijn voor bedrijven in de regio.

Deelname aan “CV Boost” is volledig gratis. De onderwijseenheden vinden deels online en deels fysiek plaats. Reiskosten worden vergoed.

“We willen de talenten in het project ook laten zien dat er genoeg interessante banen en kansen zijn in onze regio”, zegt organisator Charlotte Hidding van de Hanzehogeschool Groningen. “Als projectonderdeel van Arbeidsmarkt Noord hebben we hiervoor al een netwerk kunnen opzetten, waarop we nu kunnen voortbouwen. Daarom kunnen we ook gebruik maken van de synergie-effecten die bijvoorbeeld ontstaan door de Jobbus, waarmee studenten bedrijven kunnen leren kennen.”

De komende weken ligt de focus op het vinden van geïnteresseerde deelnemers voor de tweede editie van CV Boost, benadrukt Marisa Baun van Kenniscentrum Noorderruimte.

Organisaties, bedrijven, gemeenten en steden zouden kunnen helpen de aandacht te vestigen op de mogelijkheden van het project.

Alle informatie over het CV Boost-project en de registratie is te vinden op www.grenzenloos-edr.nl.

Nieuwsbrief
© EDR.eu 2024