Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma bezoekt EDR

Jetta Klijnsma (vijfde van links) en Tjisse Stelpstra (derde van links) op bezoek bij de Eems Dollard Regio.

BAD NIEUWESCHANS – Onlangs waren Jetta Klijnsma (commissaris van de Koning van de Provincie Drenthe) en Tjisse Stelpstra (gedeputeerde voor de Provincie Drenthe) te gast op het kantoor van de Eems Dollard Regio (EDR) in Bad Nieuweschans. Ze lieten zich informeren over de actuele resultaten van de grensoverschrijdende samenwerking.

De provinciale bestuurders waren enthousiast over de successen van verschillende INTERREG-projecten waarvan de EDR lead partner is. Projectmedewerkers van ‘Arbeidsmarkt Noord’, ‘Net(z)werk+’ en ‘Bio-economie – Groene Chemie’ gaven uitleg over hun projecten, benoemden welke concrete resultaten inmiddels behaald zijn en ze gaven aan wat de doelstellingen zijn voor de toekomst.

In gesprek met EDR-directeur Karel Groen, Hoofd INTERREG/EDR Ilona Heijen en EDR-voorzitter Bert Bouwmeester bevestigden Jetta Klijnsma en Tjisse Stelpstra dat de provincie Drenthe zal nagaan of de verdere uitwerking van de Duitslandagenda en de grensoverschrijdende ambities ook in de toekomst concreet en in nauwe samenwerking kunnen worden opgepakt. ‘De EDR is van harte bereid om hier een leidende rol in te spelen’, aldus Karel Groen.

Nieuwsbrief
© EDR.eu 2024