“Coevorder college terug in de schoolbanken voor Duitse les”

In het onderstaande artikel van Kaas (2018) gepubliceerd in Dagblad van het Noorden (Drenthe) wordt middels een interview met wethouder van Coevorden, Jan Zwiers, ingegaan op het belang van de Duitse taal in de grensregio, bij ons beter bekend als buurtaal. Zwiers gaat daarbij in op vragen zoals waarom hij Duitse les volgt, waar hij deze volgt, hoe het niveau ligt en of Duitsers ook Nederlands leren. Zijn antwoorden sluiten mooi aan bij het project “Vroege Buurtaal!” van Koepelproject Arbeidsmarkt Noord.

Donderdag, 22 maart 2018

Coevorder college terug in de schoolbanken voor Duitse les

Door Marjolein Kaas

Met je naaste buren kunnen praten: het klinkt zo gewoon. Maar dat is het langs de landsgrens niet. Het voltallige Coevorder college van burgemeester en wethouders gaat voor Duitse les regelmatig de schoolbanken in. Wethouder Jan Zwiers legt het uit.

Waarom gaat u naar Duitse les?

,We wonen aan de grens en hebben, op allerlei vlak en niveau, vaak contact met onze Duitse buren. Dan is het behalve makkelijk ook wel zo respectvol als je moeite doet om elkaar letterlijk en figuurlijk goed te verstaan. Dat geldt ook voor onze ambtenaren, maar eigenlijk voor alle ondernemers en inwoners. Iedereen krijgt hier met Duitse bezoekers of relaties te maken of gaat zelf naar Duitsland. Wij vinden eigenlijk dat in een grensregio als de onze de Duitse les al op de basisschool moet beginnen. En als je wilt dat je inwoners moeite doen voor de Duitse taal, moet je natuurlijk zelf het goede voorbeeld geven.’’

Waar heeft u les?

,,We krijgen in De Nieuwe Veste, de middelbare school in Coevorden, Duitse les van twee docenten. De school reageerde meteen enthousiast op onze vraag en maakte speciaal voor ons een intensieve serie van tien lessen. We hebben soms gastsprekers, bijvoorbeeld burgemeester Daniela Kösters van Emlichheim. Zij leerde ons hoe het toegaat bij de Duitse overheid, dus taal én inhoud zijn dan belangrijk. We krijgen ook huiswerk en eerlijk gezegd valt dat niet altijd mee.’’

Hoe ligt het niveau?

,,We hebben natuurlijk alle vijf op de middelbare school wel les gehad, maar dat is al wat langer geleden. En die YouTube–filmpjes had je toen nog niet. Ik ben zelf de taal daarna blijven gebruiken. Dat scheelt natuurlijk wel. Overigens gaat het er ook niet om dat we precies alle naamvallen goed hebben, dat interesseert de meeste Duitsers ook niet. Wél dat je een poging doet om elkaar goed te begrijpen. Een speech bereid je natuurlijk goed voor, daarin mogen geen fouten zitten. Maar in dat gesprek met een ondernemer gaat het om het contact en de inhoud. Het hoeft taalkundig niet honderd procent foutloos te zijn.’’

En leren de Duitsers ook Nederlands?

,,Gelukkig zijn er heel wat die het in ieder geval goed verstaan en soms ook spreken. Ik zit in veel grensoverschrijdende overleggen met Duitsers, bijvoorbeeld van het Europark. Dan kiezen we voor de meest pragmatische oplossing: we spreken allemaal onze eigen taal en dan verstaan we elkaar prima. Alleen als er Duitse gasten zijn die verder uit de buurt komen, praten wij meer Duits of maken gebruik van vertalingen.’’

Ooit een blunder in het Duits gemaakt?

,,Dat zou best kunnen, maar dan ben ik er niet op aangesproken.’’

Bron:

Kaas, M. (2018, 22 maart). Coevorder college terug in schoolbanken voor Duitse les. Dagblad van het Noorden. Geraadpleegd: https://www.e-pages.dk/dvhn/8373/article/706589/26/3/render/?token=42e11d2aa737c4a01fbd59c1243efe3d

Nieuwsbrief
© EDR.eu 2024