Citylogistic 2.0: energieneutraal op ‘de laatste mijl’ in stadslogistiek

Onlangs ging het EU Interreg project Citylogistic 2.0 van start. Het project ontwikkelt een innovatief, intelligent en duurzaam distributiesysteem om de toenemende uitstoot van logistiek in stadscentra te verminderen en wordt getest in Groningen en Oldenburg (D). Het te bouwen systeem bestaat uit een energetisch zelfvoorzienende, mobiele mini-hub en een voor dit doel ontwikkeld voertuig, dat wordt aangedreven door de hernieuwbare energie die door de  mini-hub wordt geleverdIn Citylogistic 2.0 werken tien Duitse en Nederlandse partners grensoverschrijdend samen, met OLEC Oldenburg (D) en New Energy Coalition Groningen (NL) als projectleiders. Het project heeft een omvang van EUR 5,4 miljoen en loopt tot en met 31 juli 2027.

Rechtstreekse levering per vrachtwagen of bestelwagen -vaak op diesel- vanuit distributiecentra naar de klant wordt in deze pilot in het laatste vervoertraject vervangen door klimaatneutrale levering via een mini-hub. Innovatief is de speciale combinatie van een energie-zelfvoorzienende mini-hub, een nieuw te ontwikkelen e-voertuig (Light Electric Freight Vehicle – LEFV) en de communicatietechnologie-netwerken, evenals de dialoog tussen hub en voertuig. De automatische communicatie tussen mini-hub en voertuig vindt niet alleen plaats op het gebied van logistieke gegevens, maar ook op het gebied van energiebeheer. De voertuigen communiceren onafhankelijk met de hub en sturen informatie over de laadstatus en, indien nodig, de route. De hub meldt wanneer er een laadpunt beschikbaar is en hoe de prognose eruit ziet qua laadtijd.

Verminderen emmissierijk bezorgverkeer in wijk en stad

Vrachtwagens en bestelwagens brengen rolcontainers naar de mini-hub, de LEFV’s leveren de zendingen van de mini-hub af bij de klant. Dit vermindert het emissierijke bezorgverkeer in woonwijken en stadscentra. Er zijn testfases van 9-12 maanden gepland in de partnersteden Groningen en Oldenburg. Beide steden zijn goed vergelijkbaar in hun ontwerp en hebben hoge ambities om de uitstoot van broeikasgassen in het stedelijk gebied te verminderen. Aan de Nederlandse kant speelt ook het aspect van de toenemende netcongestie een centrale rol. Tegen deze achtergrond kunnen autonome energievoorzieningsconcepten een zinvolle bijdrage leveren.

De gekozen locatie in Nederland is op Zernike Campus Groningen, met de beste voorwaarden om de mini-hub te integreren in een gesimuleerd energiesysteem – ook tegen de achtergrond van seizoensgebruik. Met de nieuwe wijk Helleheide (voormalige vliegbasis), als locatie voor de testfase aan Duitse zijde ontstaat een innovatieve woonwijk die nieuwe concepten in de gemeenschap ondersteunt en technische innovaties beschikbaar maakt voor de bewoners. In Oldenburg wordt daarom actieve burgerparticipatie betrokken bij het ontwerp en gebruik van de mini-hub.

Citylogistic 2.0

In het project Citylogistic 2.0 werken tien Duitse en Nederlandse partners grensoverschrijdend samen. Hierbij wordt een uitgebreide overdracht van kennis en technologie gerealiseerd in het programmagebied. Als onderdeel van het project zijn twee operationele en testfases van meerdere maanden gepland in de partnersteden Groningen en Oldenburg. Het project loopt tot en met 31 juli 2027.
Het gezamenlijke investeringsvolume bedraagt rond de 5,4 miljoen euro (Interreg-subsidie: 2 miljoen euro).

Nieuwsbrief
© EDR.eu 2024