‘Bio-economie – Groene Chemie’ staat open voor nieuwe ideeën

In het project BioEconomie – Groene Chemie werken Duitse en Nederlandse ondernemers en kennisinstellingen uit de Eems Dollard Regio aan verschillende projecten voor de ontwikkeling van biobased materialen en een efficiënt gebruik van natuurlijke reststromen uit de land- en tuinbouw.

Open voor nieuwe ideeën
In het open projectdeel worden ondernemers met innovatieve ideeën ondersteund. Zij kunnen subsidie voor grensoverschrijdende projecten aanvragen die bijdragen aan een groenere, klimaatvriendelijkere economie of die de basis leggen voor nieuwe economische thema’s. Ook haalbaarheidsstudies zijn mogelijk, waarbij bijvoorbeeld de technische en economische haalbaarheid en integratie van biobased producten onderzocht worden.

Heeft u een idee waarmee u met uw onderneming aan een ‘groenere’ wereld kunt bijdragen?

Wilt u dit idee graag samen met een Duitse partner ontwikkelen?

Maar weet u niet of uw idee te realiseren is?

Dan is de haalbaarheidsstudie iets voor u!

Neem alstublieft contact op met onderstaande aanspreekpartner. Als uw idee binnen ons project past, begeleiden we u tijdens de volgende stappen. Onze experts beoordelen de technische haalbaarheid, het innovatieve aspect en het economisch potentieel in en geven u concrete aanbevelingen voor uw project.

Kent u niemand in Duitsland?
Ons project geeft u de mogelijkheid om aan seminars, congressen en netwerkbijeenkomsten van Duitse en Nederlandse bedrijven deel te nemen en om contacten over de grens te leggen.

Uw aanspreekpartner:
Emiel Elferink
Tel. 0614978471
e-mail: elferink@bioclear.nl

Nieuwsbrief
© EDR.eu 2024