Bijen en tuinen aan de haal met de EDR-grensprijs

Matthias Groote (EDR-voorzitter) en Berend Hoekstra (burgemeester Leek) met vertegenwoordigers van de stichting “Het Tuinpad Op / In Nachbars Garten“

Uitreiking van de prijs als beloning voor de creatieve, duurzame en bovenal vrijwillige Nederlands-Duitse samenwerking

LEEK – Tijdens de 43e EDR-raadsvergadering van de Eems Dollard Regio (EDR) in Leek werd opnieuw de EDR-grensprijs uitgereikt. De prijs, waaraan €500,- verbonden is, wordt traditiegetrouw uitgereikt aan grensoverschrijdende samenwerkingen en initiatieven, die in het bijzonder met behulp van vrijwilligers worden gerealiseerd.

Dit jaar mochten zowel de stichting “Het Tuinpad Op / In Nachbars Garten” als het project “B-R(H)APSODIE – (B-RAP)” in ontvangst nemen. De stichting “Het Tuinpad Op / In Nachbars Garten” zet zich sinds 1984 in voor het openbaar toegankelijk maken van bezienswaardige privé-tuinen. Het doel is, om grensoverschrijdend de interesse in de zogenaamde tuincultuur in de provincies Groningen en Drenthe alsook in het noordwesten van Niedersachsen aan te wakkeren en daarmee ook de cultuur-historische mogelijkheden in dit gebied te vergroten. Vanaf het begin was er al goed contact met de Duitse tuinenbezitters. Een logische stap was dan ook, om vanaf 1992, het noordwesten van Niedersachsen aan te merken als gebied waarin de stichting actief is, die ook sindsdien een tweetalige naam draagt.

Elke twee jaar publiceert de stichting een zorgvuldig samengesteld boekwerk met daarin 180 pagina’s aan informatie omtrent 130 bezienswaardige privé-tuinen, parken en tuinderijen uit de grensregio. Volgens de stichting loont een bezoek aan één van deze locaties zich zeker. “De samenwerking in de stichting verloopt sinds jaren al zeer goed en heeft tot nu toe al veel tuinliefhebbers samengebracht. Dit leidt, onder andere, tot het bezoeken van andermans tuin en zo worden ook vele kleine uitstapjes en informatiebijeenkomsten georganiseerd voor tuinliefhebbers. Wat wellicht relatief klein klinkt is echter van grote betekenis, aangezien de gehele grensregio samen wordt gebracht. Een mooie bijkomstigheid is, dat onze regio voor bezoekers ‘van buitenaf’ als één groot geheel wordt gepresenteerd”, aldus de lovende woorden van Eske Kadijk. Kadijk is projectmanager van het EDR-INTERREG project “Net(z)werk+” van waaruit, onder andere, grensoverschrijdende bijeenkomsten van “het Tuinpad Op / In Nachbars Garten” georganiseerd worden. “Bijzonder aan deze samenwerking is dat deze goed verloopt zonder grote financiële ondersteuning. In de afgelopen jaren is er meermaals sprake geweest van een kleine bijdrage voor de jaarlijkse themabijeenkomsten. Alle overige activiteiten worden zonder financiële bijdrage van onze kant georganiseerd – en dat geldt ook voor de rondleidingen door de tuinen. De stichting staat voor vriendschap en vrijwillige inzet”, aldus Kadijk.

Ook het INTERREG-project “B-R(H)APSODIE – (B-RAP)” mocht de EDR-grensprijs in ontvangst nemen. In dit project staat de grensoverschrijdende bewustmaking (en bewustwording) van de bijensterfte in de grensregio en de daaraan verbonden gevolgen voor de natuur en het milieu. Bovendien wordt in het project gekeken naar de mogelijkheden om de bijensterfte in te dammen en insecten beter te beschermen. De Nederlandse en Duitse projectpartners maken daarbij onder andere gebruik van het organiseren van wetenschappelijke conferenties. Maar bovenal maken de publicitaire maatregelen het project bijzonder. Speciaal voor het project hebben twee Australische sound-artists een concert gecomponeerd met behulp van de geluiden van bijen en hommels. De geluiden van de insecten werden gecodeerd, omgezet naar muzikale noten en tenslotte uitgewerkt voor verschillende muziekinstrumenten. Deze feiten alleen waren al goed voor een wereldpremière. Daarnaast werd het concert vanuit Buitenpost gelijktijdig live uitgezonden en uitgevoerd met Emden en Oldenburg. Op deze wijze weden de projectpartners aan elkaar gekoppeld en musiceerden zij vanuit verschillen plaatsen met elkaar. “Dat was een bijzondere gebeurtenis, waarbij studenten uit verschillende muziekjaargangen in Oldenburg, Emden en Buitenpost betrokken waren”, zo ging Kadijk verder. Partners binnen het project zijn vereniging “Imme Bourtanger Moor”, de Gemeente Achtkarspelen, het Ökowerk in Emden, de Botanische Garten in Oldenburg alsook de Hogeschool Van Hall Larenstein uit Leeuwarden. “De innovatieve en interactieve gedachte van het project werd ook merkbaar tijdens een bezoek aan een van de verschillende projectlocaties. De bezoekerscentra zijn middels touchscreens, camera’s en microfoons met elkaar verbonden en dat maakt het voor bezoekers mogelijk om met elkaar in contact te komen, in real-time”, zo lichtte Eske Kadijk nog toe. Net zo interactief loopt de samenwerking tussen de scholen: “Scholieren worden gesensibiliseerd voor het thema en reacties tot nu toe laten zien dat de scholieren graag een bijdrage leveren aan het verhinderen van bijensterfte.” Het project loopt nog tot en met 2020 en wordt mogelijk gemaakt met EU-middelen vanuit het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland.

EDR-voorzitter Matthias Groote overhandigde de EDR-grensprijs aan de winnaars. Deze prijs wordt sinds 2013 traditiegetrouw tijdens de winterraadsvergadering in december uitgereikt. Enkele uitzondering hierop is de uitreiking van de grensprijs ter ere van de feestelijkheden rondom het 40-jarige bestaan van de Eems Dollard Regio.

 

Jan Willem Zwart (Gemeente Achtkarspelen) nam de EDR-grensprijs voor het project „B-R(H)APSODIE – (B-RAP)“ in ontvangst van Matthias Groote (rechts).

 

 

 

Nieuwsbrief
© EDR.eu 2024