Bij Zingen zonder Grenzen is zelfs de Eems geen obstakel

“Buren zonder grenzen”: het Ostfriesische Chorverband (OCV) maakt met deze slogan duidelijk dat het contact met de Nederlandse buren verder geïntensiveerd zou moeten worden. Het is een bijzonder jaar voor de vereniging. Het OCV viert zijn 160e verjaardag.
Voor de presentatie van het programma zijn de programmaverantwoordelijken bijeengekomen voor een persconferentie op het kantoor van de Eems Dollard Regio (EDR) in Bad Nieuweschans. OCV-voorzitter Heike Douglas benadrukte dat het programma al twee jaar in voorbereiding is – en dat het programma verschillende grensoverschrijdende zwaartepunten kent die passen bij het programmamotto “Buren zonder grenzen”.

Zo is er op 10 juli een groot gezamenlijk koorzangevenement met Nederlandse en Duitse koren in Gasthuus Ulenhoff in Grotegaste (gemeente Westoverledingen).

Op 17 september staan er verschillende grensoverschrijdende activiteiten op het programma. Op de dijk willen de koren samen een vooraf ingestudeerd lied zingen – over de Eems. Aan Nederlandse zijde zal worden gezongen op de dijk in Delfzijl en in Emden op de “Knock”. Volgens OCV vicevoorzitter Diethelm Sempell is hiervoor inmiddels toestemming verkregen. Niet alleen op de dijken, maar ook op de Eems zelf zal op 17 september gezamenlijk worden gezongen; het excursieschip “Warsteiner Admiral” is voor dit doel benaderd en er zullen Nederlandse en Duitse koren aan boord zijn op dit schip.

Het volledige programma ter gelegenheid van het 160-jarig bestaan is te vinden op de website van het OCV

Dit netwerk van koren aan beide zijden van de grens wordt gesteund door de Nederlandse organisatie “IVAK” uit Appingedam, die zichzelf omschrijft als een “kunst- en cultuurplatform”.

De grensoverschrijdende evenementen in het kader van het 160-jarig jubileum van het Ostfriesische Chorverband worden mogelijk gemaakt door ondersteuning middels EU-subsidie binnen het Interreg-project “Net(z)werk+” van de Eems Dollard Regio. “Culturele uitwisseling blijft voor ons een belangrijke rol spelen bij grensoverschrijdende promotie. Wij zijn blij dat wij dit liefdevol georganiseerde programma kunnen ondersteunen”, aldus projectleider Franzis Pranger-Wiese van “Net(z)werk+”.
Ook de Ostfriesische Landschaft heeft financiële steun toegezegd.

Nieuwsbrief
© EDR.eu 2024