Arbeidsmarkt Noord: ‘Indrukwekkend hoe partners in de regio samenwerken’

Regionale opleidings- en arbeidsmarktinitiatieven presenteren zich op Marktplaats Arbeidsmarkt Noord

De bezoekers van de marktplaats konden ook zelf meedoen aan activiteiten.

BAD NIEUWESCHANS – Er zijn al grote stappen richting een gemeenschappelijk Nederlands-Duitse arbeidsmarkt in de noordelijke grensregio gezet. Het evenement ‘Marktplaats Arbeidsmarkt Noord’ bevestigde dat beeld. Ruim 120 bezoekers lieten zich op de marktplaats informeren en inspireren. Het evenement was voor de bezoekers een echte ervaring, omdat de initiatieven binnen het INTERREG-project ‘Arbeidsmarkt Noord’ zich op creatieve wijze presenteerden aan het publiek.

Krachten bundelen
In de voormalige locomotiefloods ‘LocLoods 1877’ creëerden de organisatoren van de Eems Dollard Regio (EDR) een heuse marktsfeer met marktkramen en interactieve presentaties. De vertegenwoordigers van verscheidene projecten binnen Arbeidsmarkt Noord informeerden de bezoekers vanuit een eigen marktkraam over hun project. Daarnaast was het voor deelnemers mogelijk om met elkaar in gesprek te gaan over de kansen en mogelijkheden van een gemeenschappelijke arbeids- en onderwijsmarkt. ‘De opzet van dit evenement past bij de koers van ons project,’ aldus Michiel Malewicz, projectmanager van Arbeidsmarkt Noord. ‘Het project leeft doordat de onderwijs- en arbeidsmarktpartners uit de regio hun krachten bundelen. Het uitwisselen van ervaringen uit de praktijk is voor ons project erg belangrijk. Dat wilden we met deze marktplaats ook bewerkstelligen.’

Cora-Yfke Sikkema, burgemeester van de gemeente Oldambt, noemde deze benadering ook in haar openingstoespraak. Volgens haar heeft iedere burger de kans om mee te doen: ‘U bent allemaal direct of indirect betrokken bij het realiseren van één grenzeloze onderwijs- en arbeidsmarktregio. Aan beide kanten van de grens is het belangrijk dat we de landsgrens niet zien als een belemmering.’

Symbolisch startpunt
De marktplaats gaf niet alleen een overzicht van de doelen die tot nu toe binnen het project Arbeidsmarkt Noord bereikt zijn. Tegelijkertijd was de marktplaats het symbolische startpunt voor de voortzetting van Arbeidsmarkt Noord. Die voortzetting werd onlangs goedgekeurd. Michiel Malewicz: ‘Op basis van de ervaringen die we hebben opgedaan, kunnen we nu doelgericht doorgaan met onze initiatieven. Er zullen ook nieuwe initiatieven van start gaan. Ik vind het indrukwekkend hoe de partners in de regio samenwerken en de kansen zien die een gemeenschappelijke onderwijs- en arbeidsmarkt biedt.’

Kansen laten zien, daar ging het ook Dr. Diederich Bakker van de Hanzehogeschool Groningen om. Bakker presenteerde de resultaten van een nieuw onderzoek, waarin hij met zijn onderzoekgroep ‘International Business’ de perspectieven voor startende ondernemingen in de regio’s Groningen en Oldenburg onderzocht. ‘Daar werd succesvol een start-up-ecosysteem opgezet’, constateerde Diederich Bakker. Alleen al in Groningen zorgden zo’n tweeduizend start-ups en jonge ondernemingen voor elfduizend arbeidsplaatsen. De verbinding met de hogescholen en daarmee de toegang tot talent speelde daarbij een belangrijke rol. (DOWNLOAD ONDERZOEK)
De initiatieven van Arbeidsmarkt Noord sluiten daarop aan. Op de ‘marktplaats’ vertelden verschillende studenten over hun ervaringen met stages en opleidingen in het buurland. ‘Deze succesverhalen zijn de beste reclame voor ons project’, aldus Michiel Malewicz.

Klik hier om nog meer foto’s van Marktplaats Arbeidsmarkt Noord te bekijken.

‘Marktplaats Arbeidsmarkt Noord’ werd georganiseerd in het kader van het project ‘Arbeidsmarkt Noord’. Lead Partner is de Eems Dollard Regio (EDR) in Bad Nieuweschans. Het project wordt gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) in het kader van het INTERREG V A-programma Duitsland-Nederland. Co-financiers zijn het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Niedersächsische Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung en de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân.

Cora-Yfke Sikkema en Dr. Diederich Bakker namen het symbolische startschot voor de voortzetting van Arbeidsmarkt Noord op zich.
Nieuwsbrief
© EDR.eu 2024