31e EDR-Studiedag voor leraren


16/11/2023

09:00 - 16:00

Kulturzentrum Zollhaus


Programma:

Dagvoorzitter: Foekje Reitsma, Universiteit Oldenburg

09.00 – 09.40 uur: Inloop, registratie en koffie

09.40 – 10.00 uur: Welkom door de burgermeester van Leer, de heer Claus-Peter Horst

10.00 – 11.00 uur: “Taaldiversiteit in scholen: mythen, middelen en digitale mogelijkheden”
Dr. Till Woerfel, Universiteit Köln

11.00 – 11.30 uur: Koffiepauze

11.30 – 12.30 uur: “Meertaligheid en onderwijs van vreemde talen”
dr. Sabine Jentjes, Radboud Universiteit Nijmegen

12.30 – 13.30 uur: Lunch

13.30 – 14.30 uur: Eerste ronde Workshops / presentaties (overzicht workshops)

14.30 – 15.30 Uhr: Tweede ronde Workshops / presentaties (overzicht workshops)

ca. 15.30 Uhr: Afsluiting

__________
Download flyer 31e EDR-Studiedag
________

Geachte leraren,

School is een microkosmos waarin de heterogeniteit van onze samenleving wordt weerspiegeld. Zij wordt gekenmerkt door verschillen en diversiteit, omdat schoolbezoek (voor het grootste deel) geen vrije keuze is, zoals bijvoorbeeld het kiezen van een vereniging waar je dezelfde interesses kunt delen met andere mensen.

Het is voor de hand liggend dat de school als microkosmos van de samenleving daarom ook kan leiden tot spanningen en conflicten. Anderzijds biedt diversiteit ook grote kansen. Zo heeft de Kultusministerkonferenz (conferentie van het Duits ministerie van Onderwijs) in 2015 de aanbeveling gedaan om “heterogeniteit te erkennen als normaliteit en kracht en het te benutten als een kans voor diversiteitgevoelig onderwijs”. Het doel is om de deelname en het onderwijssucces van iedereen mogelijk te maken.

In deze context werd expliciet verwezen naar individuele ondersteuning van leerlingen, diversiteit van methoden, buitenschoolse begeleiding en inclusie. Ook het bevorderen van taaldiversiteit speelt in dit verband een grote rol – en werd nog dringender door o.m. het grote aantal gevluchte leerlingen uit Oekraïne.

Taaldiversiteit betekent echter niet alleen een focus op de gangbare vreemde talen die al vele jaren onderwezen worden, zoals Engels of Frans. Vooral in onze regio zou de taal van de directe buur (d.w.z. Nederlands of Duits) een hoge prioriteit moeten hebben – ook in het onderwijs. Daarbij hoeft het taalonderwijs niet meer volgens traditionele patronen te verlopen. Er bestaan al lang veel (digitale) mogelijkheden voor taalonderwijs. En deze diverse middelen zijn geschikt om heterogeniteit in de klas tot uitgangspunt van onderwijs- en leerprocessen te maken.

In het kader van de 31e Studiedag van de Eems Dollard Regio (EDR) willen we dit thema, maar ook de kansen en belemmeringen van het proces samen bespreken. De diversiteit komt ook terug in de voordrachten en workshops van de Studiedag. Wij zouden het erg op prijs stellen als u deelneemt.

Gedetailleerde informatie over alle workshops vindt u HIER!

Graag tot uiterlijk 10 november 2023 via deze pagina aanmelden.

Met vriendelijke groeten,

namens de EDR-werkgroep grensoverschrijdend onderwijs

Reserveren / Anmelden

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.

Nieuws over 31e EDR-Studiedag voor leraren

Ems Dollart Business Forum: „Wunderline biedt groot potentieel“
12/06/2024
De Industrie- und Handelskammer für Ostfriesland und Papenburg...
Lees bericht
Grenspendelaars moeten rekening houden met wachttijden aan de grens
07/06/2024
Tijdens het EK voetbal zijn strenge controles gepland...
Lees bericht
EDR CONNECT: Samenwerking is geen eenrichtingsverkeer
31/05/2024
De Eems Dollard Regio presenteert zich nu ook...
Lees bericht
Succesvolle start EDR CONNECT
24/05/2024
De Eems Dollard Regio presenteert zich hierbij op...
Lees bericht
Nieuwsbrief
© EDR.eu 2024