Conferentie: In de schaduw van de Tweede Wereldoorlog Op de conferentie In de schaduw van de Tweede Wereldoorlog  wisselen  20 Duitse en 20 Nederlandse deelnemers in de leeftijd van plm. 60-80 jaar met elkaar uit welke invloed...
FOOD2020: samen naar een duurzaam voedselsysteem Het Interreg V A-project FOOD2020 blikt met een zeer interessante video terug op de tweede projectfase en de behaalde projectdoelstellingen.Binnen het project FOOD2020 wordt de levensmiddelenindustrie in het Duits-Nederlandse...
SAVE THE DATE: netwerkevenement “Gemeenschappelijk werken aan een verbonden grensgebied”op 5 oktober Onze gemeenschappelijke grensregio leeft van de intensieve uitwisseling van ervaring en kennis. De afgelopen jaren is de koers uitgezet voor de totstandbrenging van een opleidings- en arbeidsmarkt zonder grenzen....
Diplomatiek duo te gast: Duitse en Nederlandse ambassadeurs bezoeken EDR “We hebben in het verleden al enkele ambassadeurs individueel te gast gehad hier op kantoor. Maar dat de Nederlandse en Duitse ambassadeurs op hetzelfde moment bij ons zijn, is...
Nieuwsbrief
© EDR.eu 2024