Nieuws


Bibliotheken maken zich op voor nieuwe taken

Tijdens de 10e EDR-bibliothekendag werd gesproken over de uitdagingen van de toekomst. De deskundigen maakten duidelijk dat de bezoekersaantallen een belangrijkere rol spelen dan het aantal uitleningen.

Lees meer...

Nieuwe editie Grenzeloos

De editie 02/14 van ons EDR-INTERREG-magazine kunt u nu online bekijken!

Lees meer...

Duidelijk signaal uit Nederland

De plannen voor het verbeteren van de spoorverbinding Groningen-Bremen, de zogenoemde “Wunderline”, vorderen gestaag. Tot nu toe doen reizigers 2 uur en 43 minuten over dit traject. In de toekomst moet de reis nog maar 1 uur en 55 minuten duren. Dit lichtte Mark Boumans, gedeputeerde van de Provincie Groningen, eind juni toe tijdens een persconferentie in het EDR-kantoor te Bad Nieuweschans. De Provincie Groningen stelt voor dit plan 85 miljoen euro ter beschikking. Inmiddels heeft ook het Rijk 17 miljoen euro toegezegd voor het plan. De deelnemers aan de persconferentie beschouwden dit ook als blijk van vertrouwen voor de grensoverschrijdende samenwerking – tenslotte moet het merendeel van de werkzaamheden ter verbetering van de spoorverbinding aan Duitse kant worden verricht.

Lees meer...

Zelfs de surfplank is biologisch afbreekbaar

“In 2006 zijn de aardolieprijzen omhooggeschoten. Op dat moment werd ons duidelijk, dat we oplossingen moeten vinden zonder fossiele grondstoffen”, zei Antonio Alflen van het bedrijf Synprodo. Alflen was een van de sprekers tijdens het Nederlands-Duitse seminar “Verpakkingen uit biopolymeren - Oplossingen voor de toekomst”, dat in juli in het kader van het INTERREG-project “Agrobiopolymeren” in Bockhorn-Steinhausen (Kreis Friesland) plaatsvond. Lead partner van het grensoverschrijdende project is de Eems Dollard Regio.

Lees meer...

Gedenkteken tegen het vergeten

In juli is in Leer de tentoonstelling “Op de weg van Anne Frank – Getuigen langs het spoor” geopend door EDR-voorzitter en Landrat van de Landkreis Leer Bernhard Bramlage, alsmede door burgemeester Wolfgang Kellner. “Deze tentoonstelling levert een waardevolle bijdrage aan de verzoening en toenadering en hiermee is wederom een gedenkteken opgericht als waarschuwing tegen het vergeten”, zei projectleider Anke Wessels van het Zentrum für Arbeit in Leer.

Lees meer...

De regio is klaar om het voortouw te nemen bij bio economie

Het einde van fossiele brandstoffen is af te zien – Nederlandse en Duitse experts spraken tijdens een workshop bio economie uitvoerig over alternatieven

Lees meer...

EDR heet Landkreis Vechta welkom als nieuw lid

34e vergadering van EDR-Raad in Papenburg

Lees meer...

EDR-jaarverslag 2013 verschenen

De Eems Dollard Regio blikt terug op belangrijke gebeurtenissen en projecten.

Lees meer...

“Innovatiepotentieel nog beter benutten”

Hermann Wessels benadrukt dat de partners in Noord-Nederland en het Weser-Ems-gebied ook na meerdere decennia van samenwerking en vele jaren INTERREG-subsidie nog ambitieuze doelen hebben. De 53-jarige is hoofd INTERREG van de Eems Dollard Regio. Sinds de start van het subsidieprogramma, 23 jaar geleden, is hij in deze functie verantwoordelijk voor de afwikkeling van INTERREG bij de EDR. In ons interview werpt hij een blik vooruit op de nieuwe programmaperiode (2014 tot 2020). De start van het INTERREG V-subsidieprogramma staat vlak voor de deur.

Lees meer...

Museumbezoek als interactieve belevenis

Het Ostfriesische Landesmuseum Emden en het Noordelijk Scheepvaartmuseum in Groningen bieden hun gasten per direct de mogelijkheid om via een nieuw ontwikkelde Smartphone Tour nader kennis te maken met geëxposeerde voorwerpen. Met behulp van Smartphones of uitleenbare media players kunnen gasten individueel multimedia-informatie raadplegen over geselecteerde objecten in beide musea en op die manier hun bezoek tot een interactieve belevenis maken.

Lees meer...
Vorige  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 12, 13, 14  Volgende