Nieuws


“Enthousiasme is kunstmest voor de hersenen”

“Kinderen zijn gasten die naar de weg vragen”, luidde de titel van de 24e Nederlands-Duitse Studiedag van de Eems Dollard Regio. De bijeenkomst vond dit jaar plaats in de “Melkfabriek” in Bunne (provincie Drenthe). Meer dan 80 leraren en pedagogen uit het hele EDR-gebied namen deel en konden na het welkomstwoord van EDR-directeur Karel Groen luisteren naar een hele interessante, maar ook polariserende, lezing van André Stern.

Lees meer...

Sporen langs het spoor

In de voormalige Joodse School in Leer is onlangs een brochure gepresenteerd die ingaat op “sporen langs het spoor”. De titel van de Duitstalige publicatie luidt dan ook “Spurensuche entlang der Gleise”. Leerlingen van het Teletta-Groß-Gymnasium in Leer hebben in het kader van een vak onderzocht welke menselijke lotgevallen er schuil gingen achter de deportatietreinen die tijdens de Naziperiode uit Westerbork vertrokken naar de concentratiekampen.

Lees meer...

Officiële start van INTERREG V-programma Deutschland-Nederland

Dankzij het INTERREG V-programma is er de komende jaren bijna 450 miljoen euro voor Nederlands-Duitse samenwerkingsprojecten beschikbaar. Op 19 november willen wij u over de mogelijkheden van het „nieuwe“ INTERREG-programma informeren. De bijeenkomst biedt ook een ontmoetingsplek voor iedereen, die gezamenlijk grensoverschrijdende projecten wil oppakken.

Lees meer...

Bibliotheken maken zich op voor nieuwe taken

Tijdens de 10e EDR-bibliothekendag werd gesproken over de uitdagingen van de toekomst. De deskundigen maakten duidelijk dat de bezoekersaantallen een belangrijkere rol spelen dan het aantal uitleningen.

Lees meer...

Nieuwe editie Grenzeloos

De editie 02/14 van ons EDR-INTERREG-magazine kunt u nu online bekijken!

Lees meer...

Duidelijk signaal uit Nederland

De plannen voor het verbeteren van de spoorverbinding Groningen-Bremen, de zogenoemde “Wunderline”, vorderen gestaag. Tot nu toe doen reizigers 2 uur en 43 minuten over dit traject. In de toekomst moet de reis nog maar 1 uur en 55 minuten duren. Dit lichtte Mark Boumans, gedeputeerde van de Provincie Groningen, eind juni toe tijdens een persconferentie in het EDR-kantoor te Bad Nieuweschans. De Provincie Groningen stelt voor dit plan 85 miljoen euro ter beschikking. Inmiddels heeft ook het Rijk 17 miljoen euro toegezegd voor het plan. De deelnemers aan de persconferentie beschouwden dit ook als blijk van vertrouwen voor de grensoverschrijdende samenwerking – tenslotte moet het merendeel van de werkzaamheden ter verbetering van de spoorverbinding aan Duitse kant worden verricht.

Lees meer...

Zelfs de surfplank is biologisch afbreekbaar

“In 2006 zijn de aardolieprijzen omhooggeschoten. Op dat moment werd ons duidelijk, dat we oplossingen moeten vinden zonder fossiele grondstoffen”, zei Antonio Alflen van het bedrijf Synprodo. Alflen was een van de sprekers tijdens het Nederlands-Duitse seminar “Verpakkingen uit biopolymeren - Oplossingen voor de toekomst”, dat in juli in het kader van het INTERREG-project “Agrobiopolymeren” in Bockhorn-Steinhausen (Kreis Friesland) plaatsvond. Lead partner van het grensoverschrijdende project is de Eems Dollard Regio.

Lees meer...

Gedenkteken tegen het vergeten

In juli is in Leer de tentoonstelling “Op de weg van Anne Frank – Getuigen langs het spoor” geopend door EDR-voorzitter en Landrat van de Landkreis Leer Bernhard Bramlage, alsmede door burgemeester Wolfgang Kellner. “Deze tentoonstelling levert een waardevolle bijdrage aan de verzoening en toenadering en hiermee is wederom een gedenkteken opgericht als waarschuwing tegen het vergeten”, zei projectleider Anke Wessels van het Zentrum für Arbeit in Leer.

Lees meer...

De regio is klaar om het voortouw te nemen bij bio economie

Het einde van fossiele brandstoffen is af te zien – Nederlandse en Duitse experts spraken tijdens een workshop bio economie uitvoerig over alternatieven

Lees meer...

EDR heet Landkreis Vechta welkom als nieuw lid

34e vergadering van EDR-Raad in Papenburg

Lees meer...
Vorige  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 12, 13, 14  Volgende