Vergadering EDR-Raad op 16 november

31-10-2017

Het Dagelijks Bestuur van de EDR nodigt u uit voor de 41e vergadering van de EDR-Raad vanaf 11:00 uur in het Drents Museum, Brink 3, 9401 Assen op donderdag 16 november 2017.

Voordat de EDR-Raadsvergadering officieel gopend wordt bestaat er de mogelijkheid om de tentoonstelling „The American Dream“ tijdens een preview-rondleiding te bezoeken. U kunt zich tevens in de Statenzaal laten informeren over actuele EDR-projecten.

Mocht u vragen hebben of nadere toelichting wensen dan kunt u contact met ons opnemen via edr@edr.eu.

Agenda

Voor de 41e vergadering van de EDR-raad op 16 november 2017, om 12.00 uur in het Drents Museum in Assen:

1. Opening en vaststelling van het aantal stemgerechtigde leden.

2. Begroeting door Marco Out, burgemeester Gemeente Assen en Harry Tupan, algemeen-directeur Drents Museum.

3. Goedkeuren en vaststellen van het verslag van de 40e vergadering van de EDR-Raad, d.d. 7 juni 2017 in Papenburg.

4. Verslag van de voorzitter.

5. Begroting 2018.

6. Verkiezing leden van het DagelijksBestuur.

7. INTERREG - stand van zaken

8. Rondvraag

9. Sluiting.

« terug