EDR zet zich ook na 2020 in voor EU ondersteuning

02-08-2017

Europarlementariërs ondersteunen de voorzetting van het INTERREG-programma.

Beeldonderschrift: De toekomst van EU-subsidiering in het Nederlands-Duitse grensgebied stond centraal in het gesprek tussen (van links naar rechts) hoofd INTERREG bij de EDR, Hermann Wessels, projectmanager Arbeidsmarkt Noord Ilona Heijen (EDR), Europarlementariërs Birgit Sippel en Kerstin Westphal, de voorzitter van de SPD-fractie in de Landtag Niedersachsen Johanne Modder en plaatsvervangend EDR-voorzitter Matthias Groote (Landrat Leer).

BAD NIEUWESCHANS – Samen met parlementslid Johanne Modder bezochten Kerstin Westphal en Birgit Seppel, beide leden van het Europese parlement, maandag het kantoor van de Eems Dollard Regio (EDR) in Bad Nieuweschans. In Brussel staat overleg gepland aangaande de invulling van de Europese regionale politiek na 2020. Des te belangrijker is het dat EU-politici zich, ter plaatse, laten informeren over het werk, inhoud en successen van de grensoverschrijdende samenwerking, aldus plaatsvervangend EDR-voorzitter Matthias Groote.

Na een korte introductie van de EDR, de organisatie en de ontwikkelingen die de afgelopen tijd hebben plaatsgevonden lichtte Hermann Wessels, hoofd INTERREG bij de EDR, de actuele kernpunten en projecten toe die, in het kader van het INTERREG V A-programma, in de EDR zijn omgezet en door ondersteuning van middelen vanuit de Europese Unie mogelijk worden gemaakt.

In het middelpunt van de projecten, in het programmapunt “Innovatie”, staat de samenwerking evenals uitwisseling van kennis en technologie tussen betrokken bedrijven en universiteiten voorop bij de ontwikkeling en fabricatie van (nieuwe) producten. Daarbij worden vooral onderwerpen in beschouwing genomen die, zowel in Noord-Nederland als het in het noordwesten gelegen Nedersaksen, een goed ontwikkelingspotentieel hebben door de vaardigheden die de  verschillende bedrijven en kennisinstellingen bezitten.

Op dit moment zijn er projecten gerealiseerd op het gebied van energie, de maritieme sector, bio-economie en landbouw. Een ander focuspunt van het INTERREG-programma zijn sociale en maatschappelijke uitdagingen zoals cultuur en onderwijs, natuur, landschap, het milieu en de arbeidsmarkt in de regio. Aan de hand van concrete projectvoorbeelden werd aan de afgevaardigden duidelijk gemaakt dat door de samenwerking tussen Nederlandse en Duitse partners binnen de projecten, en daarmee de bundeling van vaardigheden, een grensoverschrijdende Europese meerwaarde ontstaat die niet zonder ondersteuning vanuit INTERREG mogelijk zou zijn of bereikt had kunnen worden.

Binnen het Koepelproject Arbeidsmarkt Noord werken Nederlandse en Duitse organisaties samen voor een betere grensoverschrijdende verbinding van de onderwijs- en arbeidsmarkt zodat werknemers en werkgevers de kansen en mogelijkheden in het buurland beter kunnen benutten. Voorbeelden daarvan zijn: het adviseren van werkgevers, informatieverstrekking aangaande opleidingen en studies in het buurland, het adviseren van grenspendelaars en het mogelijk maken van grensoverschrijdende stages van studenten en leerlingen in bijvoorbeeld de zorgsector. Allemaal voorbeelden van hoe het regionale bedrijfsleven van een goed aangesloten arbeidsmarkt kan profiteren. 

De vertegenwoordiger van de EDR wees nadrukkelijk op de noodzaak van verdere ondersteuning voor de grensoverschrijdende samenwerking om de al opgebouwde structuren door te ontwikkelen en te blijven gebruiken, ook na 2020.

Er ontstaan voortdurend nieuwe contacten, onder andere in de grensoverschrijdende uitwisseling op het gebied van cultuur en onderwijs, waarbij de jeugd uit de regio met elkaar in gesprek kan gaan en het ‘plaatselijke Europa’ kan ervaren.

Beide vertegenwoordigers van het Europese parlement deelden mee dat het Europese parlement zich in juni, met een grote meerderheid, heeft uitgesproken vóór voortzetting van het regionale beleid na 2020 met financiering vanuit INTERREG. Voordat deze stemming wordt gedragen door zowel de Europese Raad als de Europese Commissie is nog veel overtuigingskracht nodig. Enkele lidstaten en vertegenwoordigers in de Europese Commissie willen het regionale beleid volledig of  in ieder geval voor een groot deel stopzetten. Hier geldt dat wij, samen met voorstanders van de regionale politiek, met praktische voorbeelden het succes en daarmee de meerwaarde voor Europa zichtbaar willen maken. Tegenstrijdige tendensen moeten verhinderd worden om zo een samenhangend Europa te behouden. In het najaar is de EDR, samen met andere regionale partners, aanwezig in Brussel om deze praktische voorbeelden te presenteren.     

 

« terug