Internationaal congres over de Bio-Economie

10-04-2017

PAPENBURG Op 28 en 29 juni komen in het Duitse Papenburg wereldwijd experts samen om kennis uit te wisselen op het gebied van Bio-Economie. Het congres bevordert de uitwisseling van kennis over de bio-economie in de non-food sector en van strategieën voor een doelmatige stoffelijke en energetische benutting van biomassa en reststoffen in de circulaire economie. Het congres presenteert succesvolle "bottom up"-concepten en actuele doorbraken uit onderzoek en praktijk rond nieuwe ontwikkelroutes, biomaterialen, bio raffinage, nutriëntenterugwinning, algenterugwinning en paludi-cultuur. Nieuwe waardeketens en productieprocessen bieden kansen voor de economie en het milieu. Maar ook innovatieve producten voor de duurzame woningbouw, de “groene chemie”, de tuinbouw en voor 3D printing worden gepresenteerd.
Om de klimaatdoelen van 2050 te halen, moeten er grote inspanningen verricht worden in alle sectoren van de economie. Duurzame en milieuvriendelijke producten en processen op basis van biomassa en reststoffen krijgen hierin een belangrijke rol. In de land – en bosbouw kunnen bijvoorbeeld klimaat verbeterend landgebruik, de cascadering van hout, evenals de beschikbaarheid van hernieuwbare bio-energie een belangrijke bijdrage leveren aan de CO2 reductie.
De “ Bio-Economie in de Non-Food sector” loopt in deze ontwikkelingen voorop, want hier liggen grote kansen voor bedrijven uit verschillende branches met nieuwe producten en diensten, maar ook met nieuwe klantengroepen en markten.
De presentaties worden aangevuld met posterpresentaties, netwerkkansen, en discussiefora. De conferentie taal is Duits en Engels. Er zal een simultaantolk aanwezig zijn.

Uitgebreidere informatie over het programma, de workshops en de referenten zijn te vinden onder www.3-n.info.

« terug