Over INTERREG

INTERREG is een gemeenschapsinitiatief dat in het begin van de jaren ’90 door de Europese Unie in het leven is geroepen ter bevordering van de grensoverschrijdende samenwerking. Sindsdien is met dit initiatief de grensoverschrijdende samenwerking in de Europese Unie versterkt. Het is één van de centrale instrumenten ter uitvoering van het Europese cohesiebeleid, in het bijzonder het regionaal beleid, dat tot doel heeft de ontwikkelingsverschillen tussen de Europese regio’s te verminderen en de economische samenhang te versterken. Tussen 2007 en 2013 investeerde de EU meer dan 8,5 miljard euro in de grensoverschrijdende samenwerking in de gehele EU. Het programma wordt gefinancierd uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en is sinds 2000 onderverdeeld in de volgende drie onderdelen:

  • INTERREG A (stimulering van de grensoverschrijdende samenwerking). Regio’s met land- en zeegrenzen komen in aanmerking voor subsidie. Er bestaan veel verschillende INTERREG A programmagebieden; bijvoorbeeld het INTERREG IV A programma “Deutschland – Nederland 2007-2013”.)
  • INTERREG B (stimulering van de transnationale samenwerking. Alle Europese regio’s kunnen een beroep doen op deze subsidie. Er bestaan 13 geografisch-samenhangende programmagebieden, zoals het INTERREG B programma North West Europe.)
  • INTERREG C (stimulering van de interregionale samenwerking, coöperatienetwerken en uitwisseling van ervaring. Het gehele gebied van de EU komt in aanmerking voor deze subsidie.)

    In 2007 ging de vierde INTERREG subsidieperiode van start en werden er talrijke projecten succesvol gerealiseerd.

    In november 2014 werd het nieuwe INTERREG V-programma goedgekeurd door de EU.