Het koepelproject Arbeidsmarkt Noord zet zich in voor één grensoverschrijdende, gemeenschappelijke onderwijs- en arbeidsmarktregio met meerdere projecten in de vorm van bouwstenen.
Lees meer

Bio-economie in de Non-Food sector ontwikkelt nieuwe materialen, waarbij grondstoffen gespaard worden en het milieu wordt ontzien. Door de ontwikkeling van biobased bouwstenen voor materialen en chemicaliën en de ontwikkeling van biobased producten, draagt dit project bij aan een duurzame economie en aan het verminderen van de CO2 productie.
Lees meer

grensinfopunt-eems-dollard-regio

GrensInfoPunt Eems Dollard Regio is er voor al uw vragen over ondernemen, werken en wonen in het buurland.
Lees meer

De grensregio’s in Europa zijn de verbindende schakels van de Europese Unie. Door samenwerking over de grens verliezen de nationale grenzen in Europa meer en meer aan betekenis. Ter ondersteuning van deze grensoverschrijdende samenwerking heeft de Europese Unie het subsidieprogramma INTERREG in het leven geroepen. Met INTERREG worden samenwerkingsprojecten langs de Europese grenzen financieel ondersteund.
Lees meer

Netzwerk+ is speciaal ontwikkeld voor initiatieven tot €25.000 subsidie en het eerste aanspreekpunt voor kleinere, kortlopende activiteiten en projecten.
Lees meer

Eems Dollard Regio

De Eems Dollard Regio (EDR) is de noordelijkste Europese grensregio langs de Nederlands-Duitse grens en werd in 1977 opgericht. Het kantoor is gevestigd in Bad Nieuweschans. Het is uitgegroeid tot een Nederlands-Duits ontmoetingscentrum waar grensoverschrijdende bijeenkomsten en andere activiteiten plaatsvinden en talrijke grensoverschrijdende projecten op weg gebracht worden.

Sinds 1997 functioneert de EDR als grensoverschrijdend Openbaar Lichaam op basis van het Verdrag van Anholt. De EDR telt ongeveer 100 leden. Het gaat daarbij om publiekrechtelijke lichamen uit de provincies Drenthe, Groningen en Fryslân, alsmede uit Ostfriesland, het Emsland, de regio Cloppenburg en aangrenzende gebieden.In de loop der tijd ontstonden er talrijke contacten en netwerken tussen mensen, ondernemingen en organisaties aan weerszijden van de Europese binnengrens. Bij de nauwer wordende en intensievere contacten stuit men echter toch nog op hindernissen die nog overwonnen moeten worden. Verschillen qua wetgeving vormen daarbij de grootste barrière, maar ook verschillende culturen en omgangsvormen kunnen het Nederlands-Duitse “met elkaar” bemoeilijken.De EDR heeft zich een plaats weten te veroveren als eerste adres voor alle vragen met betrekking tot de grensoverschrijdende samenwerking in de regio. Ook in de toekomst moeten de voordelen van een aaneengroeiend Europa worden waargenomen en benut.

Lees meer